Devi Kavacham | Durga Saptasati – Devi Kavacham | Devi Kavasam இந்த பதிவில் நீங்கள் படித்து பயன் பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது… மேலும் தேவி கவசம் | துர்கா ஸப்தசதி தேவி கவசம் காணொளி விரைவில் இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக பதிவிடுவோம்…

============

Devi Kavacham | Durga Saptasati – Devi Kavacham

அஸ்ய ஶ்ரீசண்டீ³கவசஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ சாமுண்டா³ தே³வதா அங்க³ந்யாஸோக்தமாதரோ பீ³ஜம் தி³க்³ப³ந்த⁴தே³வதாஸ்தத்வம் ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

ஓம் நமஷ்சண்டி³காயை ।

மார்கண்டே³ய உவாச ।

ஓம் யத்³கு³ஹ்யம் பரமம் லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ।

யந்ந கஸ்யசிதா³க்²யாதம் தந்மே ப்³ரூஹி பிதாமஹ ॥ 1 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।

அஸ்தி கு³ஹ்யதமம் விப்ர ஸர்வபூ⁴தோபகாரகம் ।

தே³வ்யாஸ்து கவசம் புண்யம் தச்ச்²ருணுஷ்வ மஹாமுநே ॥ 2 ॥

ப்ரத²மம் ஶைலபுத்ரீதி த்³விதீயம் ப்³ரஹ்மசாரிணீ ।

த்ருதீயம் சந்த்³ரக⁴ண்டேதி கூஷ்மாண்டே³தி சதுர்த²கம் ॥ 3 ॥

பஞ்சமம் ஸ்கந்த³மாதேதி ஷஷ்ட²ம் காத்யாயநீதி ச ।

ஸப்தமம் காலராத்ரீதி மஹாகௌ³ரீதி சாஷ்டமம் ॥ 4 ॥

நவமம் ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ச நவது³ர்கா³꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ ।

உக்தாந்யேதாநி நாமாநி ப்³ரஹ்மணைவ மஹாத்மநா ॥ 5 ॥

அக்³நிநா த³ஹ்யமாநஸ்து ஶத்ருமத்⁴யே க³தோ ரணே ।

விஷமே து³ர்க³மே சைவ ப⁴யார்தா꞉ ஶரணம் க³தா꞉ ॥ 6 ॥

ந தேஷாம் ஜாயதே கிஞ்சித³ஶுப⁴ம் ரணஸங்கடே ।

நாபத³ம் தஸ்ய பஶ்யாமி ஶோகது³꞉க²ப⁴யம் ந ஹி ॥ 7 ॥

யைஸ்து ப⁴க்த்யா ஸ்ம்ருதா நூநம் தேஷாம் வ்ருத்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே ।

யே த்வாம் ஸ்மரந்தி தே³வேஶி ரக்ஷஸே தாந்ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 8 ॥

ப்ரேதஸம்ஸ்தா² து சாமுண்டா³ வாராஹீ மஹிஷாஸநா ।

ஐந்த்³ரீ க³ஜஸமாரூடா⁴ வைஷ்ணவீ க³ருடா³ஸநா ॥ 9 ॥

மாஹேஶ்வரீ வ்ருஷாரூடா⁴ கௌமாரீ ஶிகி²வாஹநா ।

லக்ஷ்மீ꞉ பத்³மாஸநா தே³வீ பத்³மஹஸ்தா ஹரிப்ரியா ॥ 10 ॥

ஶ்வேதரூபத⁴ரா தே³வீ ஈஶ்வரீ வ்ருஷவாஹநா ।

ப்³ராஹ்மீ ஹம்ஸஸமாரூடா⁴ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 11 ॥

இத்யேதா மாதர꞉ ஸர்வா꞉ ஸர்வயோக³ஸமந்விதா꞉ ।

நாநாப⁴ரணஶோபா⁴ட்⁴யா நாநாரத்நோபஶோபி⁴தா꞉ ॥ 12 ॥

த்³ருஶ்யந்தே ரத²மாரூடா⁴ தே³வ்ய꞉ க்ரோத⁴ஸமாகுலா꞉ ।

ஶங்க²ம் சக்ரம் க³தா³ம் ஶக்திம் ஹலம் ச முஸலாயுத⁴ம் ॥ 13 ॥

கே²டகம் தோமரம் சைவ பரஶும் பாஶமேவ ச ।

குந்தாயுத⁴ம் த்ரிஶூலம் ச ஶார்ங்க³மாயுத⁴முத்தமம் ॥ 14 ॥

தை³த்யாநாம் தே³ஹநாஶாய ப⁴க்தாநாமப⁴யாய ச ।

தா⁴ரயந்த்யாயுதா⁴நீத்த²ம் தே³வாநாம் ச ஹிதாய வை ॥ 15 ॥

நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாரௌத்³ரே மஹாகோ⁴ரபராக்ரமே ।

மஹாப³லே மஹோத்ஸாஹே மஹாப⁴யவிநாஶிநி ॥ 16 ॥

த்ராஹி மாம் தே³வி து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யே ஶத்ரூணாம் ப⁴யவர்தி⁴நி ।

ப்ராச்யாம் ரக்ஷது மாமைந்த்³ரீ ஆக்³நேய்யாமக்³நிதே³வதா ॥ 17 ॥

த³க்ஷிணே(அ)வது வாராஹீ நைர்ருத்யாம் க²ட்³க³தா⁴ரிணீ ।

ப்ரதீச்யாம் வாருணீ ரக்ஷேத்³வாயவ்யாம் ம்ருக³வாஹிநீ ॥ 18 ॥

உதீ³ச்யாம் பாது கௌமாரீ ஈஶாந்யாம் ஶூலதா⁴ரிணீ ।

ஊர்த்⁴வம் ப்³ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேத³த⁴ஸ்தாத்³வைஷ்ணவீ ததா² ॥ 19 ॥

ஏவம் த³ஶ தி³ஶோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா³ ஶவவாஹநா ।

ஜயா மே சா(அ)க்³ரத꞉ பாது விஜயா பாது ப்ருஷ்ட²த꞉ ॥ 20 ॥

அஜிதா வாமபார்ஶ்வே து த³க்ஷிணே சாபராஜிதா ।

ஶிகா²முத்³யோதிநீ ரக்ஷேது³மா மூர்த்⁴நி வ்யவஸ்தி²தா ॥ 21 ॥

மாலாத⁴ரீ லலாடே ச ப்⁴ருவௌ ரக்ஷேத்³யஶஸ்விநீ ।

த்ரிநேத்ரா ச ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே யமக⁴ண்டா ச நாஸிகே ॥ 22 ॥

ஶங்கி²நீ சக்ஷுஷோர்மத்⁴யே ஶ்ரோத்ரயோர்த்³வாரவாஸிநீ ।

கபோலௌ காலிகா ரக்ஷேத்கர்ணமூலே து ஶாங்கரீ ॥ 23 ॥

நாஸிகாயாம் ஸுக³ந்தா⁴ ச உத்தரோஷ்டே² ச சர்சிகா ।

அத⁴ரே சாம்ருதாகலா ஜிஹ்வாயாம் ச ஸரஸ்வதீ ॥ 24 ॥

த³ந்தாந்ரக்ஷது கௌமாரீ கண்ட²தே³ஶே து சண்டி³கா ।

க⁴ண்டிகாம் சித்ரக⁴ண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே ॥ 25 ॥

காமாக்ஷீ சிபு³கம் ரக்ஷேத்³வாசம் மே ஸர்வமங்க³லா ।

க்³ரீவாயாம் ப⁴த்³ரகாலீ ச ப்ருஷ்ட²வம்ஶே த⁴நுர்த⁴ரீ ॥ 26 ॥

நீலக்³ரீவா ப³ஹி꞉கண்டே² நலிகாம் நலகூப³ரீ ।

ஸ்கந்த⁴யோ꞉ க²ட்³கி³நீ ரக்ஷேத்³பா³ஹூ மே வஜ்ரதா⁴ரிணீ ॥ 27 ॥

ஹஸ்தயோர்த³ண்டி³நீ ரக்ஷேத³ம்பி³கா சாங்கு³லீஷு ச ।

நகா²ஞ்சூ²லேஶ்வரீ ரக்ஷேத்குக்ஷௌ ரக்ஷேத்குலேஶ்வரீ ॥ 28 ॥

ஸ்தநௌ ரக்ஷேந்மஹாதே³வீ மந꞉ ஶோகவிநாஶிநீ ।

ஹ்ருத³யே லலிதா தே³வீ உத³ரே ஶூலதா⁴ரிணீ ॥ 29 ॥

நாபௌ⁴ ச காமிநீ ரக்ஷேத்³கு³ஹ்யம் கு³ஹ்யேஶ்வரீ ததா² ।

பூதநா காமிகா மேட்⁴ரம் கு³தே³ மஹிஷவாஹிநீ ॥ 30 ॥

கட்யாம் ப⁴க³வதீ ரக்ஷேஜ்ஜாநுநீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ।

ஜங்கே⁴ மஹாப³லா ரக்ஷேத்ஸர்வகாமப்ரதா³யிநீ ॥ 31 ॥

கு³ல்ப²யோர்நாரஸிம்ஹீ ச பாத³ப்ருஷ்டே² து தைஜஸீ ।

பாதா³ங்கு³லீஷு ஶ்ரீரக்ஷேத்பாதா³த⁴꞉ஸ்த²லவாஸிநீ ॥ 32 ॥

நகா²ந்த³ம்ஷ்ட்ராகராலீ ச கேஶாம்ஶ்சைவோர்த்⁴வகேஶிநீ ।

ரோமகூபேஷு கௌமாரீ த்வசம் வாகீ³ஶ்வரீ ததா² ॥ 33 ॥

ரக்தமஜ்ஜாவஸாமாம்ஸாந்யஸ்தி²மேதா³ம்ஸி பார்வதீ ।

அந்த்ராணி காலராத்ரிஶ்ச பித்தம் ச முகுடேஶ்வரீ ॥ 34 ॥

பத்³மாவதீ பத்³மகோஶே கபே² சூடா³மணிஸ்ததா² ।

ஜ்வாலாமுகீ² நக²ஜ்வாலாமபே⁴த்³யா ஸர்வஸந்தி⁴ஷு ॥ 35 ॥

ஶுக்ரம் ப்³ரஹ்மாணி மே ரக்ஷேச்சா²யாம் ச²த்ரேஶ்வரீ ததா² ।

அஹங்காரம் மநோ பு³த்³தி⁴ம் ரக்ஷேந்மே த⁴ர்மதா⁴ரிணீ ॥ 36 ॥

ப்ராணாபாநௌ ததா² வ்யாநமுதா³நம் ச ஸமாநகம் ।

வஜ்ரஹஸ்தா ச மே ரக்ஷேத்ப்ராணாம் கல்யாணஶோப⁴நா ॥ 37 ॥

ரஸே ரூபே ச க³ந்தே⁴ ச ஶப்³தே³ ஸ்பர்ஶே ச யோகி³நீ ।

ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஶ்சைவ ரக்ஷேந்நாராயணீ ஸதா³ ॥ 38 ॥

ஆயூ ரக்ஷது வாராஹீ த⁴ர்மம் ரக்ஷது விஷ்ணவீ ।

யஶ꞉ கீர்திம் ச லக்ஷ்மீம் ச த⁴நம் வித்³யாம் ச சக்ரிணீ ॥ 39 ॥

கோ³த்ரமிந்த்³ராணி மே ரக்ஷேத்பஶூந்மே ரக்ஷ சண்டி³கே ।

புத்ராந்ரக்ஷேந்மஹாலக்ஷ்மீர்பா⁴ர்யாம் ரக்ஷது பை⁴ரவீ ॥ 40 ॥

பந்தா²நம் ஸுபதா² ரக்ஷேந்மார்க³ம் க்ஷேமகரீ ததா² ।

ராஜத்³வாரே மஹாலக்ஷ்மீர்விஜயா ஸர்வத꞉ ஸ்தி²தா ॥ 41 ॥

ரக்ஷாஹீநம் து யத்ஸ்தா²நம் வர்ஜிதம் கவசேந து ।

தத்ஸர்வம் ரக்ஷ மே தே³வி ஜயந்தீ பாபநாஶிநீ ॥ 42 ॥

பாத³மேகம் ந க³ச்சே²த்து யதீ³ச்சே²ச்சு²ப⁴மாத்மந꞉ ।

கவசேநாவ்ருதோ நித்யம் யத்ர யத்ரைவ க³ச்ச²தி ॥ 43 ॥

தத்ர தத்ரார்த²லாப⁴ஶ்ச விஜய꞉ ஸார்வகாமிக꞉ ।

யம் யம் சிந்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ॥ 44 ॥

பரமைஶ்வர்யமதுலம் ப்ராப்ஸ்யதே பூ⁴தலே புமாந் ।

நிர்ப⁴யோ ஜாயதே மர்த்ய꞉ ஸங்க்³ராமேஷ்வபராஜித꞉ ॥ 45 ॥

த்ரைலோக்யே து ப⁴வேத்பூஜ்ய꞉ கவசேநாவ்ருத꞉ புமாந் ।

இத³ம் து தே³வ்யா꞉ கவசம் தே³வாநாமபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 46 ॥

ய꞉ படே²த்ப்ரயதோ நித்யம் த்ரிஸந்த்⁴யம் ஶ்ரத்³த⁴யாந்வித꞉ ।

தை³வீ கலா ப⁴வேத்தஸ்ய த்ரைலோக்யேஷ்வபராஜித꞉ ॥ 47 ॥

ஜீவேத்³வர்ஷஶதம் ஸாக்³ரமபம்ருத்யுவிவர்ஜித꞉ ।

நஶ்யந்தி வ்யாத⁴ய꞉ ஸர்வே லூதாவிஸ்போ²டகாத³ய꞉ ॥ 48 ॥

ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் சைவ க்ருத்ரிமம் சாபி யத்³விஷம் ।

அபி⁴சாராணி ஸர்வாணி மந்த்ரயந்த்ராணி பூ⁴தலே ॥ 49 ॥

பூ⁴சரா꞉ கே²சராஶ்சைவ ஜலஜாஶ்சோபதே³ஶிகா꞉ ।

ஸஹஜா குலஜா மாலா டா³கிநீ ஶாகிநீ ததா² ॥ 50 ॥

அந்தரிக்ஷசரா கோ⁴ரா டா³கிந்யஶ்ச மஹாப³லா꞉ ।

க்³ரஹபூ⁴தபிஶாசாஶ்ச யக்ஷக³ந்த⁴ர்வராக்ஷஸா꞉ ॥ 51 ॥

ப்³ரஹ்மராக்ஷஸவேதாலா꞉ கூஷ்மாண்டா³ பை⁴ரவாத³ய꞉ ।

நஶ்யந்தி த³ர்ஶநாத்தஸ்ய கவசே ஹ்ருதி³ ஸம்ஸ்தி²தே ॥ 52 ॥

மாநோந்நதிர்ப⁴வேத்³ராஜ்ஞஸ்தேஜோவ்ருத்³தி⁴கரம் பரம் ।

யஶஸா வர்த⁴தே ஸோ(அ)பி கீர்திமண்டி³தபூ⁴தலே ॥ 53 ॥

ஜபேத்ஸப்தஶதீம் சண்டீ³ம் க்ருத்வா து கவசம் புரா ।

யாவத்³பூ⁴மண்ட³லம் த⁴த்தே ஸஶைலவநகாநநம் ॥ 54 ॥

தாவத்திஷ்ட²தி மேதி³ந்யாம் ஸந்ததி꞉ புத்ரபௌத்ரிகீ ।

தே³ஹாந்தே பரமம் ஸ்தா²நம் யத்ஸுரைரபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 55 ॥

ப்ராப்நோதி புருஷோ நித்யம் மஹாமாயாப்ரஸாத³த꞉ ।

லப⁴தே பரமம் ரூபம் ஶிவேந ஸமதாம் வ்ரஜேத் ॥ 56 ॥

। ஓம் ।

இதி தே³வ்யா꞉ கவசம் ஸம்பூர்ணம் ।

============

தேவி கவசம் மகிமை

============

Devi Kavacham Significance | Devi Kavacham Lyrics in Tamil | தேவி கவசம் வரிகள்

தேவி கவசம் (Devi Kavacham Lyrics) பிரம்மாவால் மார்க்கண்டேய முனிவருக்கு பாராயணம் செய்யப்பட்டது. அன்னை ஆதிபராசக்தியின் ஒன்பது வெவ்வேறு வடிவங்களில் பார்வதி தேவியை பிரம்மா பிரார்த்தனை செய்கிறார். தேவியின் வெவ்வேறு பெயர்களை இந்த கவசத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பெயருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தரம் மற்றும் ஆற்றல் உள்ளது. இந்த பெயர்களும் வடிவங்களும் நெருங்கிய தொடர்புடையவை. தேவி கவசம் பாராயணம் நவராத்திரியின் போது பிரபலமானது.

இந்த தேவி கவசம் | துர்கா ஸப்தசதி தேவி கவசம் | devi kavacham பதிவில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் தேவைப்பட்டால், கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடவும்… மேலும் இந்த பாடலை இந்த தளத்தில் மீண்டும் படிக்க விரும்பினால் bookmark செய்து கொள்ளலாம் அல்லது பாடல் வரிகள், அம்மன் பாடல்கள், Amman Devotional Songs, கவசம் தேவி கவசம் | துர்கா ஸப்தசதி தேவி கவசம் தேவி கவசம் | துர்கா ஸப்தசதி தேவி கவசம் போன்ற வார்த்தைகளை உபயோகித்து தேடலாம்…

Leave a Comment