Medha Suktam | Medha Suktam Lyrics in Tamil | Saraswati Sloka இந்த பதிவில் நீங்கள் படித்து பயன் பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது… மேலும் மேதா ஸூக்தம் | மேதாஸூக்தம் காணொளி விரைவில் இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக பதிவிடுவோம்…

மேதா சூக்தம் : நல்ல நினைவாற்றல் மற்றும் நுண்ணறிவுக்கான வேத மந்திரம். Medha Suktam with Tamil Lyrics – A Powerful Mantra to increase Memory.

============

மேதா ஸூக்தம் ஸ்தோத்திரம் வரிகள்

============

Medha Suktam Lyrics in Tamil

ஓம் யஸ்சன்த’ஸாம்றுஷபோ விஸ்வரூ’பஃ |

சன்தோப்யோ‌உத்யம்றுதா”த்ஸம்பபூவ’ |

ஸ மேன்த்ரோ’ மேதயா” ஸ்ப்றுணோது |

அம்றுத’ஸ்ய தேவதார’ணோ பூயாஸம் |

ஸ‌ரீ’ரம் மே விச’ர்ஷணம் | ஜிஹ்வா மே மது’மத்தமா | கர்ணா”ப்யாம் பூரிவிஸ்ரு’வம் | ப்ரஹ்ம’ணஃ கோஶோ’‌உஸி மேதயா பி’ஹிதஃ | ஸ்ருதம் மே’ கோபாய ||

ஓம் ஸான்திஃ ஸான்திஃ ஸான்திஃ’ ||

ஓம் மேதாதேவீ ஜுஷமா’ணா ன ஆகா”த்விஸ்வாசீ’ பத்ரா ஸு’மனஸ்ய மா’னா | த்வயா ஜுஷ்டா’ னுதமா’னா துருக்தா”ன் ப்றுஹத்வ’தேம விததே’ ஸுவீரா”ஃ | த்வயா ஜுஷ்ட’ றுஷிர்ப’வதி தேவி த்வயா ப்ரஹ்மா’‌உ‌உகதஸ்ரீ’ருத த்வயா” | த்வயா ஜுஷ்ட’ஸ்சித்ரம் வி’ன்ததே வஸு ஸா னோ’ ஜுஷஸ்வ த்ரவி’ணோ ன மேதே ||

மேதாம் ம இம்த்ரோ’ ததாது மேதாம் தேவீ ஸர’ஸ்வதீ | மேதாம் மே’ அஸ்வினா’வுபா-வாத’த்தாம் புஷ்க’ரஸ்ரஜா | அப்ஸராஸு’ ச யா மேதா கம்’தர்வேஷு’ ச யன்மனஃ’ | தைவீம்” மேதா ஸர’ஸ்வதீ ஸா மாம்” மேதா ஸுரபி’ர்ஜுஷதாக் ஸ்வாஹா” ||

ஆமாம்” மேதா ஸுரபி’ர்விஸ்வரூ’பா ஹிர’ண்யவர்ணா ஜக’தீ ஜகம்யா | ஊர்ஜ’ஸ்வதீ பய’ஸா பின்வ’மானா ஸா மாம்” மேதா ஸுப்ரதீ’கா ஜுஷன்தாம் ||

மயி’ மேதாம் மயி’ ப்ரஜாம் மய்யக்னிஸ்தேஜோ’ ததாது மயி’ மேதாம் மயி’ ப்ரஜாம் மயீம்த்ர’ இம்த்ரியம் த’தாது மயி’ மேதாம் மயி’ ப்ரஜாம் மயி ஸூர்யோ ப்ராஜோ’ ததாது ||

ஓம் ஹம்ஸ ஹம்ஸாய’ வித்மஹே’ பரமஹம்ஸாய’ தீமஹி | தன்னோ’ ஹம்ஸஃ ப்ரசோதயா”த் ||

ஓம் ஸான்திஃ ஸான்திஃ ஸான்திஃ’ ||

============

மேதா ஸூக்தம் பலன்கள்

============

Medha Suktam Significance

மேதா என்றாலே உள் வுணர்வுடன் கூடிய அறிவு, ஞானம், தெளிவை குறிக்கிறது . மேதா ஸூக்தம் யஜுர் வேதத்திலிருந்து வந்தது. இது ரிக் வேதத்திலும் காணப்படுகிறது. நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களும் முயற்சிகளும் உள்வுணர்வின் அடிப்படயிலேயே நடக்கிறது. அந்த உள்வுணர்வு நல்ல முறையில் ஆக்கவும் செயல் படவும் பிரார்த்திப்பதே இவ் ஸூக்தம்.

============

நினைவாற்றலைத் தக்கவைக்கும் மந்திரம்

============

குழந்தைகள் படிப்பில் சிறந்து விளங்க உச்சரிக்க‌ வேண்டிய‌ மந்திரம்

மேதா ஸூக்தம் நினைவாற்றலைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளவும், திறமையை வளர்க்கவும், படிப்பில் சிறந்து விளங்கவும் உதவுகிறது.

மேதா என்பது நினைவாற்றலைத் தக்கவைக்கும் சக்தியைக் குறிக்கிறது. இந்த பரிமாணத்திற்கு தலைமை தாங்கும் தெய்வம் மேதா தேவி. மேதா என்ற வார்த்தை ஞாபக சக்தியைக் குறிக்கிறது (மே தாரயதி இதி மேதா)

மேதா சூக்தம் என்பது யஜுர் வேதத்தின் தைத்திரிய ஆரண்யகத்தின் (வன ஒப்பந்தத்தின்) ஒரு பகுதியாகும் – பாரம்பரியமாக வனப் பகுதிகளில் கற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வேதங்களின் பகுதிகள். இந்த சூக்தம் பாராயணம் செய்வது ஒருவரின் அறிவாற்றலை அபரிமிதமாக உயர்த்தும்.

மேதா சூக்தம் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பல்வேறு அங்கங்க‌ளால் வெளிப்படுத்தப்படும் அறிவுடைமையை வெளிப்படுத்துகிறது. இது கந்தர்வர்கள் மற்றும் அப்சரஸ்களின் கலையுடன் தொடர்புடைய அறிவின் பரிமாணத்தைப் பற்றி பேசுகிறது. இது மருத்துவக் கலையுடன் தொடர்புடைய அறிவு பரிமாணத்தைப் பற்றி பேசுகிறது. இது இந்திரன், சூரியன், அக்னி, சரஸ்வதி போன்ற பல்வேறு தெய்வங்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட புத்தியின் பரிமாணத்தைப் பற்றி பேசுகிறது.

இப்படிப்பட்ட மேதா ஸுக்தத்தை பாராயணம் செய்து நல்ல ஞானத்தையும் நல்ல அறிவையும் தெளிவையும் பெறுவோமாக….

லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து

இந்த மேதா ஸூக்தம் | மேதாஸூக்தம் | medha suktam lyrics in tamil பதிவில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் தேவைப்பட்டால், கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடவும்… மேலும் இந்த பாடலை இந்த தளத்தில் மீண்டும் படிக்க விரும்பினால் bookmark செய்து கொள்ளலாம் அல்லது பாடல் வரிகள், Saraswathi Devi Songs, சரஸ்வதி தேவி பாடல்கள், Suktams, Vedic Hymns, Veda Mantras in Tamil மேதா ஸூக்தம் | மேதாஸூக்தம் மேதா ஸூக்தம் | மேதாஸூக்தம் போன்ற வார்த்தைகளை உபயோகித்து தேடலாம்…

Leave a Comment