Narajanma Bandaga Lyrics Tamil

நரஜென்ம பந்தாக – கடையநல்லூர் ராஜகோபால் (Narajanma bandaga lyrics tamil)

நரஜென்ம பந்தாக நாலிக யிருவாக
க்ருஷ்ணாயென பாரதே மனுஜா
க்ருஷ்ண யெந்தரே ஸகல கஷ்டவு பரிஹார
க்ருஷ்ணாயென பாரதே மனுஜா (2)

மலகித்து மைமுரி தேளுத்த லொம்மே
க்ருஷ்ணாயென பாரதே மனுஜா
ஸுளிதாடுத மனெ யொளகா தருவொம்மே
க்ருஷ்ணாயென பாரதே மனுஜா (2)

ஸ்நானபான ஜபதபகளு மாடுதே
க்ருஷ்ணாயென பாரதே
ஸால்யான்ன ஷட்ரஸ திந்து த்ருப்தவனாகி
க்ருஷ்ணாயென பாரதே மனுஜா (2)

கந்தன பிகிபிகி தப்பி முத்தாடுத
க்ருஷ்ணாயென பாரதே
மந்தகாமினி யொளு ரஸவாருத லொம்மே
க்ருஷ்ணாயென பாரதே மனுஜா (2)

துரித ராஸிகளுனு தரிது பிஸாடுவ
க்ருஷ்ணாயென பாரதே மனுஜா
கருடகமன நம்ம புரந்தர விட்டலன
க்ருஷ்ணாயென பாரதே மனுஜா (2)

Leave a Comment